Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
46

I C 71/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2020-07-13

Data publikacji: 2021-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 71/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Daniel Sobociński Protokolant Paulina Małecka Po rozpoznaniu na rozprawie 13 lipca 2020r. w M. sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. przeciwko pozwanej J. S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda 4.685,14 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźn
Czytaj więcej»

I C 115/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2018-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Karolina Pawlik Protokolant: Paulina Małecka Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2018 roku w M. sprawy z powództwa M. S. (1) i D. K. przeciwko J. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz każdego z powodów, tj. M. S. (1) i D. K. kwoty po 14.178,25 złotych (czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 25/100
Czytaj więcej»

I C 207/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 207/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSR Karolina Pawlik Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Grzeszak-Lewandowska ­­ Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2018 roku w M. sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.917,00 złote (dwa tysiące dziewięćset siedemnaście zło
Czytaj więcej»

I C 207/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2020-11-23

Data publikacji: 2021-08-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 207/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Daniel Sobociński Protokolant: Paulina Małecka po rozpoznaniu na rozprawie 9 listopada 2020 roku sprawy z powództwa S. K. przeciwko pozwanemu (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.002,68 zł (trzy tysiące dwa złote 68 groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczon
Czytaj więcej»

I C 353/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2020-03-04

Data publikacji: 2021-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 353/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Daniel Sobociński Protokolant: Paulina Małecka po rozpoznaniu na rozprawie 17 lutego 2020 roku sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej P. nr 8 z siedzibą w P. przeciwko pozwanej A. C. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda 27.857,18 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 18 groszy) wraz z
Czytaj więcej»

I C 494/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSR Karolina Pawlik Protokolant sekr. sąd. Łukasz Majewski Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2017 roku w M. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Odstępuje od obciążenia powódki kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego. Sygn. akt I C 494/15 UZASADNIENIE Powódka M. S. , rep
Czytaj więcej»

I C 826/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2020-07-20

Data publikacji: 2021-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 826/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Daniel Sobociński Protokolant st. sekr. sąd. Łukasz Majewski Po rozpoznaniu na rozprawie 20 lipca 2020 roku w M. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko pozwanemu T. S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.907,19 złotych (tysiąc dziewięćset siedem złotych dziewiętnaście groszy) z odsetkami umownymi w
Czytaj więcej»

I C 833/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 833/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSR Karolina Pawlik Protokolant Paulina Małecka Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2019 w M. sprawy z powództwa Parafii R. - Katolickiej pw. Św. Trójcy w S. przeciwko L. B. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 59.176,23 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 23/100) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I Ns 17/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 17/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSR Karolina Pawlik Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Grzeszak-Lewandowska Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 kwietnia 2018 roku w M. sprawy z wniosków G. M. i A. M. z uczestnictwem (...) SA w K. o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem Postanawia: 1 Oddalić wnioski. 2 Zasądzić solidarnie od wnioskodawców na rzecz uczestnika postępowania kwotę 497,
Czytaj więcej»

I Ns 76/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Data orzeczenia: 2017-01-05

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 76-78/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Pawlik Protokolant sekr. sąd. Sylwia Badtke po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2016 roku w M. sprawy z wniosku M. D. PESEL (...) , zam. ul. (...) , (...)-(...) S. z uczestnictwem L. Ś. (1) PESEL (...) , W. K. PESEL (...) i P. K. (1) PESEL (...) o stwierdzenie nabycia spadku Postanawia: 1 Stwierdzić, że spadek po S. K. , zmarłym dnia 13 stycz
Czytaj więcej»